MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI

REGION ŁÓDŹ - GÓRNA

Co to IPA

Każdy słyszał w trakcie rozmowy "słówko" IPA, dla części policjantów znane, lecz są i tacy co nie wiedzą albo uznają za coś naturalnego de facto jednak tylko coś im świta w głowie. IPA jest akronimem od angielskiego:

International Police Association,

co po polsku znaczy -

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji.

Jest to stowarzyszenie skupiające policjantów z całego świata w pełni apolityczne. Łączy policjantów bez podziału na stopnie, wiarę czy status materialny. Istnieje od dnia 1 stycznia 1950 r. Podstawowym celem IPA jest tworzenie więzów przyjaźni między policjantami, a jego mottem jest :

"Servo per Amikeco" (służyć poprzez przyjaźń).

Zawdzięczamy to temu oto człowiekowi :

sir Arthur Troop

Wszystko dalej byłoby powielaniem innych tekstów, zatem na tym zakończymy a ciekawym proponujemy link gdzie dowiedzą się oni całej reszty.
Na tej stronie nie możemy jednak pominąć, iż pewnego pochmurnego dnia, w VIII Komisariacie Policji w Łodzi zawiązał się Region IPA Łódź-Górna będąca integralną komórką Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej IPA.
Było to 10 listopada 2005roku i trwa aż po dzień dzisiejszy.
Początki, jak to w życiu były skromne. Uczyliśmy się, nabieraliśmy doświadczenia, nabywaliśmy kontakty. Dziś możemy poszczycić się kilkoma organizowanymi przez nasz Region imprezami cyklicznymi i wieloma o mniejszym zakresie poczynaniami dotyczącymi Regionu. Przyświeca nam cel statutowy - integracja środowiska policyjnego. Patrzymy również w przyszłość, angażując w uczestnictwo młodzież z licealnej klasy o profilu policyjnym (fantastyczni młodzi ludzie).

Zapraszamy do Regionu !!!


Opracował : Krzysztof Bojakowski
Korekta i niezbędne poprawki : Piotr Lewandowski